Attention! This job posting is 2156 days old and might be already filled.

ENGLISH TEACHER

at TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LONG KHÁNH
Location Huyện Vân Hồ - Son L, Viet Nam
Date Posted 17/09/2014
Category Corporate Business English Training
Job Type Full-time
Salary: 1,500$/ mounth

Description

Job Description:

Được làm việc với môi trường chuyên nghiệp, được giảng dạy tiếng anh đã có chưng trình sẵn của trung tâm cho trẻ em và người lớn 6 giờ/ 1 ngày = 30 giờ/1 tuần

Only registered members can apply for jobs.