Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (IGC)

Company Location: Tầng 12, Tòa nhà Park IX 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (IGC)
TP HCM
June 3, 2023
Competitive; Paid holidays ; Pay fees for teacher’s work permits and renewals; Monthly housing allowance
Full-time