Patrick Onyenobi

Last Resume Update 10/08/2018
Address Rukpokwu, Nigeria
E-mail Locked
Phone Number Locked
Birthday: 1976
Gender: Male
Document attachments: lockLocked
Nationality: Other
Where are you living? Outside Viet Nam
Expected Location: Phú Yên, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cà Mau, Đắk Nông, Hòa Bình, Khánh Hòa, Trà Vinh
Expected Salary: 20+SUD/HR

Contact Candidate

Login or purchase this resume contact details.
Login Purchase