Boyd Adams

Last Resume Update 11/07/2018
Address Vung Tau, Viet Nam
E-mail Locked
Phone Number Locked
Birthday: 1955
Gender: Male
Document attachments: lockLocked
Nationality: Australian
Where are you living? Bà Rịa - Vũng Tàu
Expected Location: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Yên
Expected Salary: 25

Education:

.

Experience:

.

Contact Candidate

Login or purchase this resume contact details.
Login Purchase