Attention! This job posting is 321 days old and might be already filled.

Native English Teacher (Part-time)

at LITTLE CHAMPIONS LEARNING CENTRE
Location TP HCM
Date Posted 30/11/2017
Category General English
Teach Primary School
Job Type Part-time
Nationality of teacher: American, Australian, British/English
Where is the school located: TP HCM
Salary: 15$ to 20$/hour

Description

 •   Teaching English program(s) for kids and teenagers.
  Giảng dạy Tiếng anh theo giáo trình cho thiếu nhi/thiếu niên
 •   Making lesson planning before presenting to class (PowerPoint slides, handouts, extra materi-als, etc.)
  Chuẩn bị bài giảng,dùng các phương tiện hỗ trợ như PowerPoint, sách tham khảo...
 •   Evaluate students’ performances (ex: pop Quiz, Mid-Term, Final-Term, Book Report) at the end of each semester and report to the Academic Director in writing.
  Đánh giá học viên thông qua các bài test, sau mỗi học kì và báo cáo cho Ban giám đốc.
 •   Record and maintain accurate student attendance records and grades. Ghi chú và theo dõi tình trạng đến lớp của học viên.
 •   Attend meetings/workshops/events organized or suggested by the company. Tham gia vào các sự kiện do công ty sắp xếp.

BENEFITS:

QUYỀN LỢI:

 •   Working in an energetic and professional environment and able to join training sessions. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp.
 •   Annual performance-based pay increase. Xét duyệt tăng lương theo năng lực.  World-class facilities and teaching resources. Cơ sở vật chất, môi trường làm việc hiện đại.
 •   Friendly, professional and fast - growing environment.
  Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và không ngừng phát triển
 •   Annual Party.
  Tiệc chiêu đãi thường niên cho nhân viên.