Attention! This job posting is 401 days old and might be already filled.

English Teacher Part-time ( Sat & Sun Morning)

at LITTLE CHAMPIONS - LEARNING CENTRE (view profile)
Location TP HCM
Date Posted 16/06/2018
Category General English
Kindergaten
Job Type Part-time
Nationality of teacher: American, Australian, British, Canadian, New Zealand
Where is the school located: TP HCM
Salary: 15 - 20 USD/HOUR

Description

FUNTIONAL OBJECTIVE:

To obtain a position as an English teacher with strong dedication to the total development of children and a high degree of enthusiasm can be fully utilized. Using your language and classroom management skills for providing growing learning environment to students.

KEY RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 •   Teaching English program(s) for kids and teenagers.
  Giảng dạy Tiếng anh theo giáo trình cho thiếu nhi/thiếu niên
 •   Making lesson planning before presenting to class (PowerPoint slides, handouts, extra materi-als, etc.)
  Chuẩn bị bài giảng,dùng các phương tiện hỗ trợ như PowerPoint, sách tham khảo...
 •   Evaluate students’ performances (ex: pop Quiz, Mid-Term, Final-Term, Book Report) at the end of each semester and report to the Academic Director in writing.
  Đánh giá học viên thông qua các bài test, sau mỗi học kì và báo cáo cho Ban giám đốc.
 •   Record and maintain accurate student attendance records and grades. Ghi chú và theo dõi tình trạng đến lớp của học viên.
 •   Attend meetings/workshops/events organized or suggested by the company. Tham gia vào các sự kiện do công ty sắp xếp.

  EDUCATION/EXPERIENCE: HỌC VẤN/ KINH NGHIỆM:

  •   Native English Speaker with a passport from the USA, UK, Canada, Australia. Giáo viên bản ngữ với hộ chiếu từ quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Úc.
  •   Used to take IELTS/ TOEFLor PTE test. Đã có bằng IELTS/ TOEFLor PTE.
  •   Passionate in teaching kids.
   Đam mê công việc giảng dạy cho thiếu nhi.
  •   Patience, honesty, flexibility, devotion and cooperation. Kiên nhẫn, cầu tiến, linh hoạt, tận tụy và hợp tác.
  •   Ability to solve the problems and suggest the alternative plans. Khả năng giải quyết vấn đề và đề xuất kế hoạch, giải pháp thay thế.
  1. SKILLS:KỸ NĂNG:
   •   Passion for lifelong learning. Có sự học hỏi, cầu tiến
   •   Skills in classroom management, time management, critical thinking and team work. Kĩ năng quản lý lớp học, quản lý thời gian, tư duy đánh giá và làm việc nhóm.
   •   High level of energy. Mức độ tập trung cao
   •   Well developed sense of humor. Có đầu óc hài hước
   •   Global awareness and knowledge of cultural differences. Có nhận thức và kiến thức về văn hóa toàn cầu
   •   Developed ability to display emotional intelligence. Biết diều khiển cảm xúc
   •   Skilled manager of priorities, projects and people. Biết sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
   •   Proven interpersonal skills and relationship management. Kỹ năng giao tiếp và quản lý quan hệ tốt
   •   Strong public speaking and interpersonal skills.
    Kĩ năng nói trước công chúng và giao tiếp cá nhân.
Only registered members can apply for jobs.