Service packs for Teaching English Recruitment

<Xem tiếng việt bên dưới>

Service packs for English teaching recruitment Vietnamteachingjobs.com includes more than 5000 resumes in the process of seeking English teaching jobs each and every day.

There are two service packs for employers as follows:

1. The headline pack (7 days): • 10 USD per recruitment post (Yellow highlighted with “HOT” icon)

Goi Tuyen Dung

2. VIP membership • Allowed to see all resumes (7 days) • 30 USD per VIP membership post

These charges will be invested in building up our website system and introducing more job opportunities on social media (Google, Facebook etc). It is your investment which supports us to complete our service gradually.

Let us help you find the most suitable candidate.

Payment:

MSB (Maritime Bank), Do Thanh Branch – HCM City, Account number: 04201013904873, account holder: PHAM HONG SON
Or
VCB (Vietcombank), PGD Ham Nghi, Account number: 0071005782788, account holder: PHAM HONG SON

Transfer content: “Name of the recruitment pack”_”Name of the post” For example: VIP member_Vietnam international school is hiring

2. Paypal service: click here

Thank you and good luck! For more information, please contact Mr. Son Pham.
——————-

Hệ thống với hơn 5000 hồ sơ giáo viên và hàng ngày luôn có giáo viên tạo hồ sơ, tìm kiếm công việc giảng dạy. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách các gói dịch vụ hỗ trợ như sau:

  1. Gói lên Top (7 ngày): 10 usd/tin tuyển dụng (bôi vàng có “hot” icon)Goi Tuyen Dung
  2. Gói VIP membership – xem tất cả hồ sơ giáo viên (7 ngày): 30 usd/Vip Membership

Các khoản phí này sẽ được tái đầu tư vào việc xây dựng hệ thống website trực quan hơn, PR, quảng cáo, giới thiệu việc làm lên mạng xã hội, quảng cáo Facebook, Google. Sự đóng góp, ủng hộ, sử dụng dịch vụ từ quý khách là động lực giúp chúng tôi hoàn thiện hơn dịch vụ theo thời gian. Hãy để chúng tôi tìm kiếm ứng viên giúp quý khách.

Hướng dẫn thanh toán

  1. MSB (Maritime Bank), CN DO Thanh – Tp HCM, STK: 04201013904873, CTK: PHAM HONG SON
    hoặc: VCB (Vietcombank), PGD Ham Nghi, Account number: 0071005782788, account holder: PHAM HONG SON
  2. Thanh toán qua dịch vụ Paypal. Xem tại đây!

Nội dung chuyển khoản: “Loại dịch vụ” – “Bài tuyển dụng

Xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách sớm tuyển được giáo viên phù hợp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Mr. Sơn Phạm
Email: hongsonqt@gmail.com
Phone: 0902867975
VTJ Team Leader